Taru Tibah ( Buah Mengkudu ) Bali Language


Yening iraga mirengang tetanduran mahkota dewa, minab iraga sareng sami pacang bingung indik tetanduran puniki. Nanging yening iraga sareng sami sampun uning indik kawigunananyane, Ida dane sinamian pacang gelis nandur mahkota dewane puniki.

Mahkota dewa inggih punika tetanduran tamba saking Indonesia luiripun saking Irian Jaya. Tetanduran puniki nenten ageng sawireh tegeh maksimalnyane inggih punika 3 meter. Tetanduran puniki aluh kapiara, sane buat keni ai, pupuk lan toya sane cukup lan teratur. Mahkota dewa madue buah sane mawarna barak makerak.
Mahkota dewa madue akeh kawigunan,luiripun:

·         Alkaloid sane wenten ring tetanduran puniki mrasidayang ngicalang cetik ring raganne sareng sami.
·         Saponin mrasidayang ngicalang virus lan bakteri saking raganne Ida dane sareng sami,.
·         Flavonoid ngegangsarang peredaran darah ka ragane Ida dane sareng sami, ngirangang kolesterol tur ngirangang lemak sane katimbun ring dingding pembuluh darah, ngirangang pala pagawe sungkan jantung koroner, madue anti inflamasi inggih punika anti radang, manggen sekadi antioksidan, lan ngirangang rasa sungkan yening wenten pendarahan utawi pembengkakan.
·         Polifenol sane kaanggen nambaning Ida dane sane sungkan alergi sawireh mahkota dewa puniki madue anti histamine.
Sane lianan, tetanduran tambane puniki kaanggen nambaning sungkan disentri, psoriasis tur jerawat. Daun, mrasidayang ngicalang sungkan kulit upami ekzim lan gatal-gatal. Raris Ida dane sareng sami, minab kacunduk ring pangolahan mahkota dewa inggih punika sane kaping  pisan iis buah mahkota dewa sane sampun tuh. Raris kalablab anggen teh. Dereng wenten penelitian sane ngujarang indik dosis sane efektif kanginum. Yening mrasidayang, tamba saking buah mahkota dewa puniki kanginum mawit saking dosis sane akidik kanti karasayang pikenoh buah mahkota dewane puniki. Ampunang nganggen biji saking buah mahkota dewane puniki sawireh bijine punika biji beracun. Yening Ida dane ngrayunang buah mahkota dewa sane segar nenten kajemuh nika mrasidayang Ida dane keni sungkan bengkak ring cangkem, sariawan, mabuk, kejang kanti pisan. Tamba puniki tan dados kaanggen ring dosis sane langkung sawireh mrasidayang Ida dane keni efek samping saking tambane puniki inggih punika sungkan sirah kronis. Ida dane sane mobot tan dados nginem teh saking buah mahkota dewane puniki.

0 comments on Taru Tibah ( Buah Mengkudu ) Bali Language :

Post a Comment

Blog Archive

Sharing Mania Data